DL-yhtiöt

DL SOFTWARE

DL Software är en del av de inhemska DL-bolagen, vars fokus ligger på att erbjuda marknadens mest heltäckande programlösningar och mest mångsidiga outsourcingtjänster.

DL-bolagen

DL-bolagen har utvecklat mångsidiga programlösningar i över 30 år. Vårt breda utbud av tjänster har gett oss möjlighet att erbjuda våra kunder lösningar som inkluderar så väl verksamhetsledning, kundhantering, ekonomiförvaltning och rapportering, som utlokalisering av ekonomiförvaltningstjänster och inkassotjänster.

Idag sysselsätter DL-bolagen redan över 100 yrkeskunniga människor. Bolagens gemensamma omsättning var år 2016 12 miljoner euro.

DL-bolagen består av följande företag:

DL Software Ab/International grundades redan år 1982 och är idag en av nordens mest erfarna leverantörer av ERP-ekonomiförvaltningssystem och integrerade nätbutikslösningar. DL Software Ab utvecklar och säljer DL Prime 3000-affärssystem till företag av alla storlekar. Via programhelheten sköts bland annat ekonomi-, logistik-, produktions-, och kundhantering (ERP, WMS, MRP, CRM och BI).

DL Software Ab har specialiserat sig på branschspecifika programlösningar. Över 30 års erfarenhet garanterar effektiva lösningar även på krävande områden så som tjänste-, grossist-, fordons-, industri- och detaljhandelsbranscherna. Företagets huvudkontor ligger i Vasa, men kontor finns även i Vanda och Stockholm.

Cash-In Consulting Ab, som blev en del av DL-bolagen år 2009, är ett inhemskt företag specialiserat på inkasso och ekonomiförvaltning. Cash-In Consulting grundades redan år 1985, och är medlem i både Finlands Inkassobyråers Förbund, samt auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.

Företaget producerar tjänster inom fordringshantering och ekonomiförvaltning, vilka förverkligas genom DL-bolagens egna programlösningar. Cash-In Consulting Ab ansvarar för ekonomiadministrationen och indrivningen hos över 800 av DL Prime 3000 affärssystemens användare.

Inkassobyråns målsättning är att minimera kundens kreditförluster och snabba upp kundens penningflöde. Genom skräddarsydda lösningar inom ekonomi- och löneadministration hjälper vi kunden att lyckas med sin näringsverksamhet. Kunden får nytta av samarbetet genom inhemsk yrkeskunnighet, lång erfarenhet och långt utvecklade elektroniska verktyg samt personlig kundservice.

Workmanager Ab har varit en del av DL-bolagen sedan år 2013. Företagets kunnande ligger inom utveckligen av program för produktionsindustrin, specifikt inom produktionsplanering, -styrning och -övervakning samt andra närliggande områden.

Genom synergin med DL Softwares produktionsstyrningsteam har Workmanager blivit en än mer konkurrenskraftig aktör.

Våra värderingar

Inhemskt arbete, noggrannhet, pålitlighet och samarbete är DL-bolagens viktigaste värderingar.

Med kunden i fokus

Vi förbinder oss att förverkliga kundens behov, samt att stå till tjänst på ett sätt som ger mervärde för kunden. Att våra kunder ska vara nöjda är en hederssak för oss, och något som vi siktar på genom hela vår verksamhet.

Vår egen verksamhet

DL-bolagen upprätthåller och utvecklar kontinuerligt sitt eget kunnande. Goda interna processer, fungerande verktyg samt en yrkeskunnig personal garanterar att tjänsteutbudet upprätthålls i en omgivning som är under konstant utveckling.

Dataskydd och skyddet av personuppgifter är mycket viktigt för DL Software. På den här sidan hittar du information om hur vi på DL Software hanterar information om registrerade personer.

Målmedvetenhet

Vi kommer att bestå som privatägt bolag, så att vi kan fortsätta stå till tjänst på det sätt som är bäst för kunden. Vi tänker upprätthålla vår status som ett AAA-företag som står på stabil grund med duktig personal.

AAA logo 2019 SE transparent

Prime Online

Beställ vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-post adress så skickar vi intressanta nyheter och infobrev gällande DL Prime lösningarna 1-2 gånger i månaden.

Mera information om dina personuppgifter.

Tack för din beställning, du kommer i fortsättningen att få intressanta nyheter angående våra DL Prime lösningar.

Det uppstod ett fel i hanteringen av beställningen för nyhetsbrevet, försök igen om en stund.

Kontakta oss >